Игри

Информация за страница Сливен

Сливен се намира в Югоизточна България, като е разположен на близко разстояние до Ямбол и Нова Загора. Това е осмият по големина град в страната, а също така изпълнява функциите на административен център на едноименната община. В източна посока от града на разстояние от 102 километра отстои най-голямото ни пристанище, което се намира в Бургас. Градът на стоте войводи, свързани с хайдушкото движение е прозвището, с което населеното място е известно от много време насам. В смислово отношение наименованието му е свързано със сливането на трите реки Асеновска, Новоселска и Манастирска. Градът е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина, с която пък започва Източна Стара планина. Проходите Вратник и Сливенски са тези, които определят границите на едноименната планина. Стръмните и скалисти склонове са характерно явление за тази планина наред с дълбоките нарези от притоците на реките Луда Камчия и Тунджа. От подбалканските полета в посока изток Сливенското е последното.

   До първите 25 години на 19-ти век полето е част от Розова долина, но производството на розовото масло постепенно запада през годините на двете руско – турски войни. Те са съответно в периодите 1806-12 и 1828-29 година. Долината на прасковите се намира в източна посока от града, като през първото десетилетие на новия век огромните плодови масиви претърпяват обновление. Преходно – континентален е характерът на климата за града, който географски е разположен в подбалканското Сливенско поле. Изразената четирисезонност е друго нещо, характерно за града. Зимата е мека, докато лятото се характеризира с относителна топлота. Що се отнася до есента и пролетта, сезонът на жълтите листа е по-продължителен. Падащият вятър бора се среща често из местата в региона, като той духа при наличието на по-ниски температури в северната част на страната. Историята на града е изключително богата и разнообразна. Още от новокаменната епоха има ясни признаци, че по тези земи е имало човешки живот. Това са примитивни каменни сечива, намерени в местността Хисарлъка. На същото място е открито и селище от тракийски тип, както и елинистични монети. Асти, кабилети и селети пък са сред тракийските племена, които населяват околностите и тогавашното населено място.

   През периода втори – четвърти век настъпва нов етап от обитаването на Хисарлъка. Първите писмени източници за названието на тогавашното селище са намерени именно някъде по това време. Селището бива укрепено по времето, когато столицата на римската империя се мести в Константинопол. Тогава е издигната крепост върху хълма. През 378 година тази крепост успява да устои на нашествието на готите, но през 6-ти век бива напълно разрушена в резултат на нападенията на хуните. Трикорабна базилика е разкопана във вътрешността на древен Сливен, като най-вероятно е била разрушена от хуните и  отново възстановена от император Юстинян Велики. Районът на града е част от територията на българската държава до около 705 година, когато на власт е кан Тервел. По време на Второто българско царство пък градът е център на духовен живот. Цели двадесет и четири манастира са построени в околностите му, като именно по този начин се оформя малкият известен комплекс Малка Света гора.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker